szerda, január 31, 2007

H+L rétegek átláthatósága / F+B layers’ transparence


...az átláthatóság, eddig jó.

….the transparence, so far so good.

hétfő, január 29, 2007

Lepkék sok / Butterflies too many


...szerintem szépek...
...for me they are beautiful....

piros-zöld halak / Red-green fish

...csak-halas üvegek egymáson

...only-fish panels on each other

vasárnap, január 28, 2007

A lepkék foltjai / Patches of butterfliesMa fejeztük be a lepkék nyomtatását. Megint bebizonyosodott, hogy a csapat számára Olívia és Vendel úr pótolhatatlan szakemberek. A színek megdöbbentően szépek. Nagyon izgalmas, ahogy a fejekben létező terv lassan az orrunk előtt alakul objektummá.
A lepkék foltjainak kikaparása, a már megszokott módon történik:

1. megfelelő sablon előkészítése
2. megfelelő üveg irányba állítása
3. a nem becsíkozott felületek clines fellazítása
4. a lazító folyadék szétterítése, hogy csak a kaparandó felületet érje a szer
5. tolószike alkalmazásával a fölösleges festékfelület eltávolítása
6. a kikapart felületek precíziós tisztítása
7. örülés, következő tábla

Today we finished the printing of butterflies. The colors are extremely beautiful. It is very exciting to see how the design existing in our heads becomes an object in front of our noses. To scratch the patches of butterflies properly, we use a pattern map.

szombat, január 20, 2007

Az a helyzet a szitázásal, hogy... / The thing with silk screen printing is that…


A szitázás annak ellenére, hogy a sok színárnyalat technológiailag nem kedvező, gyors folyamat. Összesen 10 napot kalkulálunk a három réteg lehúzására. A kaparás, a kezdeti nehézségek elmúltával, szintén felgyorsult és így a két mozzanat szinkronban tud haladni. A szitázás menetét a Rákosy cég részéről Vendel úr, tőlünk pedig Olívia koordinálja az üzemben. Természetesen a tervekhez képest a gyakorlat, itt is kompromisszumokat követel és a tapasztalatokat azonnal le kell tudnunk reagálni (színintenzitások, keverési arányok, darabszámok, mi mennyi időt vesz igénybe stb.). Fontos, hogy minél pontosabban lássuk a festék viselkedését a színkeverések során, ezért egy a homlokzatot imitáló próbaüvegen Olívia a kikísérletezett színeket egymás mellett is ellenőrzi a nyomtatás előtt.

Despite the fact that screen printing is not optimal from the point of view of color shade technology, it is still a fast process. The scratching and painting can happen simultqneously. Like always, things don’t always work how we planned, so we need to make compromises and react fast to the things we experience in reality (color intensity, the mixing ratio, how much time certain processes take, etc.). It is important, however, to realize as precisely as possible how does the dye react during the color mixing. That is why Olivía doublechecks the chosen colors on a test glass before the printing.

csütörtök, január 18, 2007

Lepkék átrajzolása / Tracing the butterflies


Az Erzsébet téri Gödör Klubban kaptunk helyet a térképek átrajzolásához (ezért külön köszönet Filep Ákosnak és a Gödör Klubnak) Egy erkélynyi, hatos lamellacsoportot rajzoltunk át egyszerre. A halak és a lepkék kaparásához külön térkép készült. Itt a lepkéken dolgoznak a srácok és Dórik. A hangár méretei miatt lehetőségünk volt egyben látni egész szinteket.

We traced a group of 6 panels (which is the size of one balcony) at the same time. For the scratching of the fish and the butterflies, we made a special map.

Lepkefoltok térképeinek a körberajzolása

Homokfújt minta-minta / Sandblast pattern-sampleEnnek a rétegnek az üvegek megvilágításánál van lényeges szerepe. Tulajdonképpen egy vetítővásznat kellett produkálnunk. A homokfújt és a szitázott grafika függetlenek egymástól. Ez vonal, a másik foltrendszerű. Itt egy, az egész felületet betöltő ujjlenyomat és az azt átmetsző elliptikus csíkozás adja az összefüggő képet. A csíkok szélessége 2 mm. A homokfújás mélysége körülbelül 0,5 mm (vagyis nem matricaszerű, hanem plasztikus). Ennek elérése lamellánként három óra homokfújást vesz igénybe. A mintázatot fóliával takarjuk ki az üvegen. A csíkok egészen finom rendszert alkotnak, ami közelről jól láthatóan elkülönülő pálcikákból és hosszabb vonalakból áll. Ez a rézkarcszerű felület, valószínűleg, már az utcáról nézve nem lesz tisztán kivehető. Reméljük, hogy a távolabbi nézőpontokból már összemosódott struktúra nappal is láttatni engedi majd az ujjlenyomatot. A felület precizitását ugyan a számítógépes munka és plotter vágás technológiája adja, de a csíkok kiszedését megint csak csapatunk végzi. Nem gép! (A kézimunka jellegét előre tudva, örültünk annak, hogy az átvágásokból adódó mintázat helyenként apró „öltésekből” áll.)

This layer plays important role during the illumination process of the glass panels. We actually needed to produce a real projection screen. The graphics done for silk screen printing and the one for sandblasting are totally independent from each other. The prior is lined, the latter patchwork-like. The fingerprint that fills out the whole picture and the intersecting elliptical striping give the coherent general picture. The width of the stripes is 2 mm. The depth of sandblasting is about 0,5 mm (it is not stencil-like, but plastic). In order to achieve this, it takes three hours of sandblasting per each panel. The pattern is covered by foil on the glass. The stripes outline a refined system composed of rods and longer lines (visible when one takes a closer look). This surface gives an impression of copper engraving, and it would probably not be visible from the street level. We hope that this blurred structure would during daytime better outline the fingerprint from more distant viewpoints. The preciness of the surface is limited by the cutting technology of the plotter, but taking out the stripes is again done by our little team. NOT a machine! (Knowing the character of the handwork in advance, we were happy that the pattern made of cutoffs results in tiny stiches).

szerda, január 17, 2007

Halaink / The fish


A szitázás három rétege: a halak, a bogarak és a planktonok. Ezek összessége adja ki a színes vízfelületet. A halak mozgásban vannak = úszkálnak, ezért amolyan „homályos” grafikák. Az üveg felületét, mindig telibe nyomjuk, majd körülbelül 80-100C-on a festéket beszárítjuk. A szárítás után már nem maszatolódik a minta, lehet kaparni. Egy előre megrajzolt számozott karton alapján, csak akkora halrajokat hagyunk meg , amekkora a homlokzat egészét nézve arra a lamellára esedékes. Ennek a mozzanatnak ugyanúgy, mint a homokfújás mintázatának az a szépsége, hogy minden centiméterét emberi kéz munkálja meg. Természetesen NINCS FÉL-HAL! Mert az már nem igazi. Rengeteg odafigyelést és türelmet igénylő munka ez. Köszönöm (mint szövetség39)mindenkinek, aki részt vesz benne .

Three layers of screen printing: fish, butterflies/insects and plankton. They give the colored water surface. The fish are in movement = they are swimming, that is why their grapgics is somewhat „shady”. The surface of the glass is fully printed, and then dried on 80-100 Celsius degree. After the drying process, the dye does not smear anymore and we can start scratching. According to the previously numbered cardboard, the fish school size that we leave out corresponds to the size of the panel. The beauty of it is (just like the with the sandblast pattern) that each centimeter is done by a human hand.

vasárnap, január 14, 2007

Színek / The colorsA homlokzat alpvető funkciója az „élvezetes” árnyékolás. Ennek egyik fontos kritériuma a lamellák csukott állása melletti kilátás biztosítása. A grafikai felület - ezt szemelőt tartva - nagymértékben felszabdalt. A szitázott réteg legalább 60%-os perforáltsága miatt, viszonylag kicsi fajlagos felületünk maradt a színek és tónusértékek demonstrálására. Ez valószínűleg, főleg a távolabbi nézőpontokból jelenthet fakóságot. Avval is számolnunk kell, hogy a színek víztiszta felületen, eleve nem kommunikálnak olyan intenzitással, ahogy azt egy fehér alap esetében megszoktuk.
Jelen pillanatban a halakon dolgozunk Vendel úrral és Olíviával. Csak ebben a rétegben, körülbelül 25-30 színárnyalat található. Erre épül rá a lepkék és a planktonok hasonlóan gazdag textúrája. Azért döntöttünk az élénk színek mellett, mert minden más megoldás a gyors beszürkülést segítheti a befogadó és az épület közötti távolság növekedésével.

The main function of this facade is „enjoyable” shading. An important criterion was the visibility when the panels are shut, which is why the graphical surface is disintegrated. 60% of silk screen printed layer is perforated, which is why realtively small surface was left for showing colors and refined nuances. This would probably mean that the facade would seem pale, especially from distant viewpoints. We also need take into consideration that the colors on the clear water surface do not „communicate” with such intensity as what we are used to in case of white base. Just in the fish layer, there is around 25 to 30 colorshades. Then comes the similarly „rich” texture of the butterflies and the plankton. This is why we decided to use bright colors. Any other solution would result in greyness which would grow proportionally to the distance between the viewer and the building.

péntek, január 12, 2007

Tárgyak / The objects


...hááát igen. itt vannak a tárgyak.Az első kép, októberben készült.
A tárgyak rétege, a kicsit kevéssé észrevehető, negyedik információs réteg lenne. Egy igazi vitaindító felvetés!

A grafika Orosz Ricsi (TORZMEREV) munkája
http://www.geocities.com/torzmerev/home.html
…ő az! A képzőművészetben már évek óta számon tartott, utcán fellelhető grafikai műfajok képviselője. Jellegzetes rajzait, számtalan helyen láthatjuk a városban házfalakon és építményeken. Azért kértük fel az együttműködésre, mert munkái és gondolkodása szervesen tudott kapcsolódni a formálódó koncepcióhoz.

Az eddigi gondolatmenetünket tekintve a tárgyak, logikus részei a homlokzatnak. Hisz ha az információs rétegeket vizsgáljuk, ezek az információk lesznek egyedül olyan tényezők, amiket a szobában lakó, valóban befolyásolhat a lamellák ki-benyitásával. A vízfelület és az ujjlenyomat szándékosan olyan információk, amik nem torzulnak az egyes erkélyek kiiktatásával. Egyszerűen a szemünk kiegészíti. A tárgyak viszont (most az elvét nézzük...mindegy, hogy mennyire látszik) valóban eltüntethetőek.Nekünk ez a gondolat nagyon fontos!

The layer of the objects would be our , bit less visible, 4th layer, a layer that started a huge discourse! The graphic artwork was done by Ricsi Orosz (TORZMEREV), who is also known about his street art work.
http://www.geocities.com/torzmerev/home.html

Up to this point, in our train of thought, the objects were a logical part of the facade. If we analyze the informational layers, we realize that these informations would be the only variables that hotel guests would have any influence on (opening and closing them). The watersurface and the fingerprints are deliberately informations that do not distort if certain balconies are taken out. Our eyes simply supplement them. The objects, nevertheless, really disappear.

csütörtök, január 11, 2007

Korai koncepciók / The early concepts


Szeptemberben ezekkel a koncepcióvázlatokkal kezdtük a munkát.
Nekünk is érdekes most látni, végül hogyan idomultak egymáshoz a funkció, az igény, a technológia és a különböző általunk lényegesnek ítélt fogalmak rétegei.

In September we started our works with these concepts. It is interesting for us also to see how the function, the demand, the technology and layers of different important notions influenced each other.