csütörtök, január 18, 2007

Homokfújt minta-minta / Sandblast pattern-sampleEnnek a rétegnek az üvegek megvilágításánál van lényeges szerepe. Tulajdonképpen egy vetítővásznat kellett produkálnunk. A homokfújt és a szitázott grafika függetlenek egymástól. Ez vonal, a másik foltrendszerű. Itt egy, az egész felületet betöltő ujjlenyomat és az azt átmetsző elliptikus csíkozás adja az összefüggő képet. A csíkok szélessége 2 mm. A homokfújás mélysége körülbelül 0,5 mm (vagyis nem matricaszerű, hanem plasztikus). Ennek elérése lamellánként három óra homokfújást vesz igénybe. A mintázatot fóliával takarjuk ki az üvegen. A csíkok egészen finom rendszert alkotnak, ami közelről jól láthatóan elkülönülő pálcikákból és hosszabb vonalakból áll. Ez a rézkarcszerű felület, valószínűleg, már az utcáról nézve nem lesz tisztán kivehető. Reméljük, hogy a távolabbi nézőpontokból már összemosódott struktúra nappal is láttatni engedi majd az ujjlenyomatot. A felület precizitását ugyan a számítógépes munka és plotter vágás technológiája adja, de a csíkok kiszedését megint csak csapatunk végzi. Nem gép! (A kézimunka jellegét előre tudva, örültünk annak, hogy az átvágásokból adódó mintázat helyenként apró „öltésekből” áll.)

This layer plays important role during the illumination process of the glass panels. We actually needed to produce a real projection screen. The graphics done for silk screen printing and the one for sandblasting are totally independent from each other. The prior is lined, the latter patchwork-like. The fingerprint that fills out the whole picture and the intersecting elliptical striping give the coherent general picture. The width of the stripes is 2 mm. The depth of sandblasting is about 0,5 mm (it is not stencil-like, but plastic). In order to achieve this, it takes three hours of sandblasting per each panel. The pattern is covered by foil on the glass. The stripes outline a refined system composed of rods and longer lines (visible when one takes a closer look). This surface gives an impression of copper engraving, and it would probably not be visible from the street level. We hope that this blurred structure would during daytime better outline the fingerprint from more distant viewpoints. The preciness of the surface is limited by the cutting technology of the plotter, but taking out the stripes is again done by our little team. NOT a machine! (Knowing the character of the handwork in advance, we were happy that the pattern made of cutoffs results in tiny stiches).